Usprawnianie dzieci 5-6 letnich/doskonalenie gotowości szkolnej

Udostępnij

Co to jest usprawnianie psychoruchowe dziecka?

Rozwój fizyczny dziecka będącego na progu szkoły jest niezmiernie ważny. Na jego podstawie można w przybliżeniu przewidzieć, czy dziecko może mieć problemy w nauce lub w zachowaniu. Sprawność psychoruchowa dzieci w tym wieku jest fundamentem późniejszych predyspozycji szkolnych. Właściwe napięcie mięśniowe, umożliwia utrzymywanie dobrej sylwetki w ławce, prawidłowego chwytu kredki, ołówka, długopisu. Sprawność i precyzja dłoni umożliwia umiejętności plastyczne, grafomotoryczne (pisanie), konstruktorskie, manipulacyjne, które są niezbędne w edukacji szkolnej. Zdolność szybkiego podążania wzroku za przedmiotem jest potrzebna do czytania, pisania, aktywności z piłką lub innymi przyborami. Prawidłowa równowaga i koordynacja ruchowa umożliwią właściwe funkcjonowanie dziecka, poprzez pewność ruchów, zręczność i celowość działań.

Prponowane zajęcia usprawniające są ogromną szansą na pozbycie się trudności psychoruchowych dziecka i poprawę jego funkcjonowania w szkole i w domu.

Usprawnianie polega na zapewnieniu dzieciom możliwości do wyrównywania występujących u nich trudności ruchowych. Tymi możliwościami są różne, atrakcyjne dla dzieci 5 - 6 letnich, gry i zabawy wykonywane pojedynczo, w parach lub w małej grupie. Charakter zajęć kształtuje również właściwe relacje z rówieśnikami, ktore są tak samo ważne w szkole jak sprawność psychoruchowa.

Pamiętajmy! właściwy rozwój ruchowy dziecka od urodzenia, jest podstawą do prawidłowego rozwoju psychoruchowego, a występujące opóźnienia i problemy mogą być symptomami późniejszych dysfunkcji.

Kiedy należy usprawniać dziecko?

Na zajęcia usprawniania psychoruchowego zapraszamy dzieci, które szykują się do szkoły lub już rozpoczęły edukację, a wykazują:

Na czym polegają zajęcia?

Zajęcia usprawniające są to ćwiczenia, gry i zabawy ruchowe w ykonywane na sali gimnastycznej, często z wykorzystaniem różnych przyborów. Zajęcia odbywają się w małych grupach pod fachową opieką instruktora. Przebieg zajęć jest dostosowany do wieku, potrzeb i możliwości dzieci.

Korzyści z zajęć:

Informacje organizacyjne:

Częstotliwość zajęć: 1-2 razy w tygodniu
Czas trwania usprawniania: zależnie od indywidualnych potrzeb dziecka
Czas trwania jednego spotkania: 45 min
Przygotowanie do zajęć: strój sportowy łącznie z obuwiem oraz chęci do zabawy


Zobacz także:

FORBRAIN® w trakcie innych terapii Integracja bilateralna Neuroakustyczny Trening Mózgu SAS Terapia taktylna Terapia NDT Bobath Baby TUS z klockami LEGO® Integracja sensoryczna Terapia pedagogiczna Pedagog specjalny Pomoc w lekcjach / korepetycje Trening słuchowy Johansena Terapia ręki Trening umiejętności społecznych TUS Diagnozy Terapia NDT Bobath Baby Masaż Shantala


Kontakt

  • tel. (+48) 606 689 397
  • biuro@sigma-centrum.pl

Znajdziesz nas też na

Adres

SIgma - Centrum Rozwoju
ul. Warszawska 41 96-500 Sochaczew