Terapia ręki

Udostępnij

Kiedy na terapię?

Na zajęcia terapii ręki zapraszamy dzieci, które wykazują:

 

Na czym polega terapia ręki?

Po dokonaniu oceny sprawności w zakresie motoryki małej terapeuta planuje przebieg terapii dostosowany do potrzeb dziecka. Zajęcia polegają na wykonywaniu ćwiczeń rozmachowych, manualnych i precyzyjnych w proporcjach dostosowanych do stanu sprawności konkretnego dziecka. Ćwiczenia są wykonywane z wykorzystaniem drobnego sprzętu terapeutycznego (pomoce sensoryczne, klocki, układanki, artykuły plastyczne, sprzęt sportowy). 
W czasie terapii angażuje się całe ciało dziecka ze szczególnym uwzględnieniem usprawniania motoryki małej.

Korzyści z terapii:

Zajęcia terapii ręki mają na celu:

 

Wszystkie w/w cele prowadzą do poprawy funkcjonowania dziecka w zakresie samoobsługi, umiejętności szkolnych oraz odczuwania wrażeń dotykowych. 
Poza tym sprawność rąk jest niezmiernie ważna w rozwoju mowy. Stymulacja dłoni pobudza bezpośrednio ośrodek w mózgu odpowiedzialny za dłonie, a pośrednio ośrodek ruchowy mowy.

Informacje organizacyjne:

Częstotliwość zajęć: 1-2 razy w tygodniu
Czas trwania terapii: zgodnie z indywidualnymi potrzebami dziecka
Czas trwania jednego spotkania: 45 min
Przygotowanie do zajęć: wygodny strój i zapał do pracy


Zobacz także:

FORBRAIN® w trakcie innych terapii Integracja bilateralna Neuroakustyczny Trening Mózgu SAS Terapia taktylna Terapia NDT Bobath Baby TUS z klockami LEGO® Integracja sensoryczna Terapia pedagogiczna Pedagog specjalny Pomoc w lekcjach / korepetycje Trening słuchowy Johansena Usprawnianie dzieci 5-6 letnich / doskonalenie gotowości szkolnej Trening umiejętności społecznych TUS Diagnozy Terapia NDT Bobath Baby Masaż Shantala


Kontakt

  • tel. (+48) 606 689 397
  • biuro@sigma-centrum.pl

Znajdziesz nas też na

Adres

SIgma - Centrum Rozwoju
ul. Warszawska 41 96-500 Sochaczew