Terapia integracji sensorycznej / przetwarzania sensorycznego (SI)

Udostępnij

Co to jest integracja sensoryczna?

Nasz mózg postrzega świat przez zmysły. Integracja sensoryczna jest to prawidłowe współdziałanie wszystkich zmysłów człowieka: wzroku, węchu, słuchu, smaku, dotyku i zmysłu równowagi. Proces integracji sensorycznej zaczyna się od pierwszych tygodni życia płodowego i najintensywniej przebiega do końca wieku przedszkolnego. Dzięki właściwej integracji zmysłów, pozbawionej nadwrażliwości lub podwrażliwosci, możliwy jest prawidłowy rozwój i funkcjonowanie człowieka.

Kiedy na terapię?

Zapraszamy na terapię, jeżeli występują następujące czynniki wskazujące na zaburzenia integracji sensorycznej:

Terapia SI jest zalecana do pracy z dziećmi:

 

Na czym polega terapia?

Metoda terapii SI została stworzona przez dr A. Jean Ayres - pracownika naukowego Uniwersytetu Południowo-Kalifornijskiego w Los Angeles. Do Polski metoda trafiła w 1993 r. dzięki Violet F. Maas, jednej z pierwszych współpracownic dr A. Jean Ayres.
Terapia SI stanowi indywidualnie dobrany program ćwiczeń, które mają stymulować mózg do właściwego odbioru bodźców zewnętrznych. Terapeuta planuje przebieg terapii na podstawie wcześniej przeprowadzonej diagnozy i dostosowuje ją do potrzeb i możliwości dziecka. Zajęcia odbywają się w sali wyposażonej w specjalistyczny sprzęt do stymulacji wszystkich zmysłów i polegają na indywidualnej pracy terapeuty z dzieckiem. Metoda jest nazywana ,,terapią naukowej zabawy", ponieważ w trakcie kontrolowanych zabaw dziecko angażuje całe ciało, wszystkie zmysły i oddziaływuje na układ nerwowy.

Korzyści z terapii:

Korzyści wynikające z udziału w terapii są bardzo indywidualne i zależą od wielu czynników. Ogólnie rzecz ujmując, poprawy można się spodziewać w zakresie:

Informacje organizacyjne:

Częstotliwość zajęć: 1 - 2 razy w tygodniu
Czas trwania terapii: 6 miesięcy, 1 rok, 2. - zależy od poziomu i przyczyn trudności dziecka, częstotliwości zajęć oraz motywacji dziecka do aktywnego udziału w ćwiczeniach.
Czas trwania jednego spotkania: 45 minut (ćwiczenia + rozmowa z rodzicami)
Przygotowanie do zajęć: strój sportowy z obuwiem i nastawienie na dobrą zabawę


Zobacz także:

FORBRAIN® w trakcie innych terapii EEG Biofeedback Integracja bilateralna Terapia taktylna Terapia NDT Bobath Baby TUS z klockami LEGO® Terapia pedagogiczna Terapia logopedyczna Praca z dzieckiem zdolnym Psycholog Pedagog specjalny Pomoc w lekcjach / korepetycje Trening słuchowy Johansena Usprawnianie dzieci 5-6 letnich / doskonalenie gotowości szkolnej Terapia ręki Trening umiejętności społecznych TUS Metoda Weroniki Sherborne Diagnozy Terapia NDT Bobath Baby Masaż Shantala


Kontakt

  • tel. (+48) 606 689 397
  • biuro@sigma-centrum.pl

Znajdziesz nas też na

Adres

SIgma - Centrum Rozwoju
ul. Warszawska 41 96-500 Sochaczew