Pomoc w lekcjach / korepetycje

Udostępnij

Kiedy na zajęcia?

Zapraszamy dzieci, które potrzebują wsparcia w nauce poszczególnych przedmiotów. Nasza pomoc umożliwia dostosowanie poziomu nauczania do potrzeb ucznia. Indywidualność nauczania jest szczególnie korzystna dla uczniów nieśmiałych, gorzej znoszących pracę w grupie, jak również dla dzieci nadpobudliwych z zaburzoną koncentracją. Oferta dotyczy poziomu szkoły podstawowej.

Na czym polegają zajęcia?

Przebieg zajęć zależy od indywidualnych potrzeb dziecka. Korepetycje mogą polegać na:

Korzyści wynikające z korepetycji:

Informacje organizacyjne:

Częstotliwość zajęć: zależnie od potrzeb
Czas trwania: zależnie od zaangażowania i postępów dziecka
Czas trwania jednego spotkania: 45 min
Przygotowanie do zajęć: po ustaleniu z korepetytorem


Zobacz także:

FORBRAIN® w trakcie innych terapii EEG Biofeedback Integracja bilateralna Terapia taktylna Terapia NDT Bobath Baby TUS z klockami LEGO® Integracja sensoryczna Terapia pedagogiczna Terapia logopedyczna Praca z dzieckiem zdolnym Psycholog Pedagog specjalny Trening słuchowy Johansena Usprawnianie dzieci 5-6 letnich / doskonalenie gotowości szkolnej Terapia ręki Trening umiejętności społecznych TUS Metoda Weroniki Sherborne Diagnozy Terapia NDT Bobath Baby Masaż Shantala


Kontakt

  • tel. (+48) 606 689 397
  • biuro@sigma-centrum.pl

Znajdziesz nas też na

Adres

SIgma - Centrum Rozwoju
ul. Warszawska 41 96-500 Sochaczew