Pedagog specjalny

Udostępnij

Kiedy na spotkanie z pedagogiem specjalnym?

Zajęcia są adresowane do dzieci z następującymi trudnościami:

Nasz pedagog specjalny zajmuje się dziećmi wymagającymi wsparcia i pomocy w pokonywaniu różnorakich trudności, zaburzających rozwój i funkcjonowanie społeczne.

Na czym polegają zajęcia?

Plan pracy pedagoga specjalnego zależy od poziomu rozwoju i potrzeb dziecka. Zajęcia polegają na stymulowaniu i usprawnianiu zaburzonych funkcji psychomotorycznych. Proces rewalidacji dąży do usprawniania, kompensacji i korygowania występujących trudności.

Korzyści z udziału w zajęciach:

Informacje organizacyjne:

Częstotliwość zajęć: raz w tygodniu
Czas trwania cyklu spotkań: zależnie od indywidualnych potrzeb
Czas trwania jednego spotkania: 45-50 min
Przygotowanie do zajęć: dobre chęci, wytrwałość i systematyczność


Zobacz także:

FORBRAIN® w trakcie innych terapii Integracja bilateralna Neuroakustyczny Trening Mózgu SAS Terapia taktylna Terapia NDT Bobath Baby TUS z klockami LEGO® Integracja sensoryczna Terapia pedagogiczna Pomoc w lekcjach / korepetycje Trening słuchowy Johansena Usprawnianie dzieci 5-6 letnich / doskonalenie gotowości szkolnej Terapia ręki Trening umiejętności społecznych TUS Diagnozy Terapia NDT Bobath Baby Masaż Shantala


Kontakt

  • tel. (+48) 606 689 397
  • biuro@sigma-centrum.pl

Znajdziesz nas też na

Adres

SIgma - Centrum Rozwoju
ul. Warszawska 41 96-500 Sochaczew