Metoda Weroniki Sherborne

Udostępnij

Kiedy na terapię?

Metoda jest polecana dla dzieci z różnorodnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zaburzeniami rozwojowymi, min.:

Jest także świetnym sposobem na wspólne spędzenie czasu dla dziecka i rodzica podczas kontrolowanej zabawy, która zbliża.

Na czym polega terapia?

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne została opracowana w latach 60 - tych, odnosi się ona do wykorzystywania ruchu jako narzędzia wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka.

Przebieg terapii polega na stosowaniu następujących grup ćwiczeń:

Najczęściej stosowane formy ruchu to czołganie, turlanie, siłowanie przepychanie pozwalają na zdobywanie zaufania do siebie, do współćwiczącego, uczą poruszania się w przestrzeni. Konieczny w tych ćwiczeniach kontakt wzrokowy, słuchowy i dotykowy rozwija zdolności percepcyjne dziecka. Bardzo ważne jest też oddziaływanie na sferę emocjonalną, dlatego są to zajęcia szczególnie polecane dla dzieci potrzebujących dużo kontaktu i bliskości z rodzicem/opiekunem. Metoda ta bywa wykorzystywana jako wstęp do innych form terapii, np.: dla dyslektyków, dzieci jąkających się lub nerwicowych. Niewątpliwie jest forma wspólnego relaksu dla dziecka i rodzica.

Korzyści z udziału w zajęciach:

Informacje organizacyjne:

Częstotliwość zajęć: co najmniej raz w tygodniu
Czas trwania terapii: zależy od indywidualnych postępów i potrzeb
Czas trwania jednego spotkania: 45 min
Przygotowanie do zajęć: wygodny strój sportowy, bez obuwia i nastrój do zabawy
Zajęcia są prowadzone w małych grupach. Każde dziecko ćwiczy razem z jednym z rodziców/opiekunów.


Zobacz także:

FORBRAIN® w trakcie innych terapii EEG Biofeedback Integracja bilateralna Terapia taktylna Terapia NDT Bobath Baby TUS z klockami LEGO® Integracja sensoryczna Terapia pedagogiczna Terapia logopedyczna Praca z dzieckiem zdolnym Psycholog Pedagog specjalny Pomoc w lekcjach / korepetycje Trening słuchowy Johansena Usprawnianie dzieci 5-6 letnich / doskonalenie gotowości szkolnej Terapia ręki Trening umiejętności społecznych TUS Diagnozy Terapia NDT Bobath Baby Masaż Shantala


Kontakt

  • tel. (+48) 606 689 397
  • biuro@sigma-centrum.pl

Znajdziesz nas też na

Adres

SIgma - Centrum Rozwoju
ul. Warszawska 41 96-500 Sochaczew