Integracja bilateralna

Udostępnij

Co to jest integracja bilateralna?

Bilateralna integracja jest to koordynacja i współpraca obu stron ciała w działaniu (przodu i tyłu, prawej i lewej strony, góry i dołu). Czynnościami wymagającymi takiej współpracy są np. cięcie nożyczkami, łapanie piłki, mycie, manipulowanie. Trudności w obustronnej koordynacji mogą wskazywać na trudności z przekraczaniem linii środkowej ciała. Bilateralna integracja to współpraca i koordynacja w czasie, kiedy jakiś określony ruch jest wykonywany przez jedną stronę ciała niezależnie od ruchów jego drugiej strony oraz zdolność koordynacji obydwu części ciała podczas wykonywania wielu sekwencji ruchów.

 

Kiedy na terapię?

Terapia IB jest wskazana jeśli występuje:

1. obniżenie obustronnej koordynacji

2. trudność z rozróżnieniem stron prawa-lewa

3. unikanie przekraczania linii środkowej ciała

4. brak wykształconej w pełni lateralizacji

5. brak zdolności wykonywania ruchów sekwencyjnych

6. deficyt uwagi

7. słaba pamięć

Na czym polega terapia?

Program Integracji Bilateralnej opracowano jako sekwencje kolejnych układów ćwiczeń, które powinny być stosowane w określonej kolejności z uwzględnieniem postępów dziecka, aby maksymalnie wspierać jego rozwój i zdolności edukacyjne. Każdy element ćwiczeń jest łatwy do przeprowadzenia. Ćwiczenia zmieniamy, kiedy osiągniemy wzrost poziomu sprawności fizycznej lub kiedy osiągnięty zostanie prawidłowy ruch każdego segmentu. W późniejszym czasie są dodawane wielozadaniowe elementy, które obejmują wizualne i słuchowe przetwarzanie. W czasie programu dziecko poznaje nie tylko swoje ciało i jego położenie w przestrzeni, ale również w wyniku treningu umie łączyć wykonywanie wielu czynności naraz.

Korzyści z zajęć:

Pod wpływem terapii poprawie ulega:

1. świadomość ciała (schemat ciała w przestrzeni)

2. równowaga statyczna i dynamiczna

3. kontrola postawy

4. współpraca między półkulami mózgu

5. współpracy ciała w obrębie góra – dół, lewo-prawo, przód-tył

6. pamięć sekwencyjna i planowanie ruchu

7. poczucie pewności siebie, własnej wartości i motywacji

 

Informacje organizacyjne:

 

Częstotliwość ćwiczeń: codziennie według wskazań terapeuty

Czas trwania terapii: zależnie od  indywidualnych potrzeb dziecka

Przygotowanie do zajęć: wyciszenie i koncentracja


Zobacz także:

FORBRAIN® w trakcie innych terapii EEG Biofeedback Terapia taktylna Terapia NDT Bobath Baby TUS z klockami LEGO® Integracja sensoryczna Terapia pedagogiczna Terapia logopedyczna Praca z dzieckiem zdolnym Psycholog Pedagog specjalny Pomoc w lekcjach / korepetycje Trening słuchowy Johansena Usprawnianie dzieci 5-6 letnich / doskonalenie gotowości szkolnej Terapia ręki Trening umiejętności społecznych TUS Metoda Weroniki Sherborne Diagnozy Terapia NDT Bobath Baby Masaż Shantala


Kontakt

  • tel. (+48) 606 689 397
  • biuro@sigma-centrum.pl

Znajdziesz nas też na

Adres

SIgma - Centrum Rozwoju
ul. Warszawska 41 96-500 Sochaczew