EEG Biofeedback

Udostępnij

Co to jest EEG Biofeedback?

Metoda EEG Biofeedback została opracowana przez naukowców z ośrodka lotów kosmicznych NASA w USA. Stworzona na potrzeby astronautów i pilotów była pierwotnie wykorzystywana, jako pomoc w doskonaleniu zdolności psychicznych i zwiększeniu odporności na stres.

Stosując EEG Biofeedback możemy polepszyć czynność bioelektryczną mózgu, tzn. usunąć nadmiar fal niepotrzebnych, a zwiększyć energię (moc) fal, których jest za mało. Taka zmiana powoduje szereg korzystnych skutków w postaci redukcji nadmiernego pobudzenia lub obniżenia nadmiernego hamowania w mózgu.

Kiedy na terapię?

Terapia EEG Biofeedback jest korzystna dla:

1. wszystkich osób intensywnie uczących się (uczniowie i studenci),

2. dzieci wymagających poprawy zachowania (nadpobudliwość psychoruchowa, impulsywność, ADHD, agresja, apatia),

3. dzieci i młodzieży z problemami szkolnymi (gorsze wyniki w nauce, zaburzenia koncentracji, dysleksja, dysgrafia),

4. dorosłych, którzy ze względu na charakter pracy potrzebują wzmocnienia koncentracji, poprawy motywacji i efektywności,

5. osób, u których występuje: stres, lęki, depresja, bóle i zawroty głowy, zaburzenia snu, zaburzenia mowy, chroniczne zmęczenie

 

Na czym polega terapia?

Osoba poddawana treningowi znajduje się w pozycji półleżącej na bardzo wygodnym fotelu. Na skórze głowy, w określonych miejscach ma umieszczone elektrody w celu uzyskania zapisu EEG. Sygnał EEG jest przetwarzany w formy indywidualnie dostosowanej wideogry. Osoba trenowana śledzi wzrokiem to, co widzi na swoim monitorze i kieruje własną wolą i umysłem przebieg gry, aby uzyskać jak najlepszy efekt (koncentracja uwagi na zadaniu). Prowadzenie wideogry umożliwia powstawanie pożądanych pasm fal w mózgu i hamowanie  niepożądanych, co jest celem terapii. Za dobrze wykonane zadanie osoba trenowana otrzymuje punkty, co jest sygnalizowane również dźwiękowo.

 

Korzyści z zajęć:

1. poprawa pamięci (powoduje przyspieszenie procesów zapamiętywania, co przekłada się na szybszą i efektywniejszą naukę)

2. poprawa koncentracji (usprawnia skupienie, wspomaga również podzielność uwagi)

3. poprawa szybkości uczenia się, zapamiętywania

4. wzrost efektywności w pracy

5. zwiększenie kreatywności i pozytywnego myślenia

6. redukcja napięcia, stresu, zaburzeń snu

7. pomoc w wyciszeniu się i relaksacji

8. pomoc w stanach długotrwałego zmęczenia, wyczerpania, obniżonego nastroju

 

Informacje organizacyjne:

Częstotliwość zajęć: optymalnie 2 - 3 razy w tygodniu, możliwe jest stosowanie ich codziennie, minimalna ilość to 1 raz w tygodniu

Czas trwania cyklu treningów: realizuje się sekwencje 10/20/30 treningów, zależnie od  indywidualnych potrzeb dziecka lub osoby dorosłej

Czas trwania jednego spotkania: 30/45/60 min., zależnie od wieku i potrzeb

Przygotowanie do zajęć: wyciszenie i dobry nastrój


Zobacz także:

FORBRAIN® w trakcie innych terapii Integracja bilateralna Terapia taktylna Terapia NDT Bobath Baby TUS z klockami LEGO® Integracja sensoryczna Terapia pedagogiczna Terapia logopedyczna Praca z dzieckiem zdolnym Psycholog Pedagog specjalny Pomoc w lekcjach / korepetycje Trening słuchowy Johansena Usprawnianie dzieci 5-6 letnich / doskonalenie gotowości szkolnej Terapia ręki Trening umiejętności społecznych TUS Metoda Weroniki Sherborne Diagnozy Terapia NDT Bobath Baby Masaż Shantala


Kontakt

  • tel. (+48) 606 689 397
  • biuro@sigma-centrum.pl

Znajdziesz nas też na

Adres

SIgma - Centrum Rozwoju
ul. Warszawska 41 96-500 Sochaczew