Bożena Stefaniak

mgr bibliotekoznawstwa i informacji naukowej; Terapeuta pedagogiczny, Terapii ręki, n-l polonista przygotowujący do egzaminu po kl. VIII

Udostępnij
Zdjęcie Bożena Stefaniak foto

Wykształcenie:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Historii, Kierunek Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa

Studia Podyplomowe:

Filologia polska - Polska Akademia Nauk Instytut Badań Literackich w Warszawie
Terapia pedagogiczna - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Ukończone kursy, warsztaty i szkolenia:

 • ,,Motywowanie ucznia do nauki”
 • ,,Jak uczyć ucznia uczenia się?”
 • ,,Techniki pracy umysłowej”
 • ,,Grafomotoryka”
 • ,,Kurs Terapia ręki” I stopień
 • ,,Zakres i organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej”
 • ,,Uczniowie dysfunkcyjni w szkole ogólnodostępnej”
 • ,,Uczniowie trudni i nadpobudliwi w szkole
 • ,,Praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych – zespół ADHD”
 • ,,Poznawczo – behawioralna terapia dziecka z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej”
 • ,,Podstawy diagnozy i terapii Zespołu Aspergera”
 • „Jak zorganizować środowisko szkolne i prowadzić terapię indywidualną ucznia z Zespołem Aspergera?”
 • Metody pracy z uczniem z autyzmem

Zakres działalności specjalistycznej w Centrum Rozwoju SIgma :

 • Terapia pedagogiczna dla dzieci i  młodzieży zagrożonych dysleksją, dysgrafią, dysortografią
 • Praca z dziećmi i młodzieżą, którzy wykazują trudności w nauce języka polskiego
 • Terapia ręki, grafomotoryka                                                                                 
 • Pomoc w lekcjach z języka polskiego / korepetycje

Kontakt

 • tel. (+48) 606 689 397
 • biuro@sigma-centrum.pl

Znajdziesz nas też na

Adres

SIgma - Centrum Rozwoju
ul. Warszawska 41 96-500 Sochaczew