Katarzyna Figat

mgr wychowania fizycznego; Terapeuta Integracji Sensorycznej, SI + FORBRAIN®, Terapii ręki, Terapii taktylnej, instruktor gimnastyki korekcyjnej. Członek i Superwizor Polskiego Towarzystwa Integracji

Udostępnij
Zdjęcie Katarzyna Figat foto

Wykształcenie:

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Wydział Wychowania Fizycznego / Kierunek pedagogiczny

Studia Podyplomowe:

Wychowanie zdrowotne z gimnastyką korekcyjną - w programie min.: korekcja wad postawy, trening umiejętności wychowawczych, elementy muzykoterapii i relaksacji, metody twórcze (Weronika Sherborne)

Ukończone kursy, warsztaty i szkolenia:

 • ,,Kurs Integracji Sensorycznej wg J. Ayres” I stopnia / Certyfikat nr 309/I
 • ,,Kurs Integracji Sensorycznej wg J. Ayres” II stopnia / Certyfikat nr181/II
 • „Analiza i interpretacja wniosków diagnostycznych SI” / Wytyczne ASIFM w aspekcie diagnozy SI według nowych standardów
 • ,,Doskonalenie umiejętności diagnozy integracji sesnorycznej i wyciągania wniosków klinicznych"
 • ,,Diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej osób z autyzmem”
 • ,,Kurs Terapia ręki” I i II stopień
 • ,,Stymulacja systemu taktylnego i jej wpływ na rozwój psychoruchowy dziecka"
 • ,,Stymulacja systemu wzrokowego u dzieci z zaburzeniami SI”
 • „Ortoptyka – podstawy diagnozy i rehabilitacji. Znaczenie prawidłowego widzenia a trudności szkolne”
 • ,,Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny, wg integracji odruchów dr Sally Goddard”
 • ,,Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie lewej półkuli mózgu”
 •  „Jak zorganizować środowisko szkolne i prowadzić terapię indywidualną ucznia z Zespołem Aspergera?”
 • ,,Zakres i organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej”
 • ,,Szkoła dla rodziców i wychowawców” Szkolenie umiejętności wychowawczych w oparciu o koncepcje T. Gordona, A. Faber i E. Mazlish 
 • ,,Uczniowie trudni i nadpobudliwi w szkole i przedszkolu”
 • ,,Formy pomocy  terapeutycznej dla dzieci z ADHD”
 • ,,Metody terapii indywidualnej dziecka z Zespołem Nadpobudliwości Psychoruchowej”
 • ,,Profilaktyka wad postawy i zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa”
 • ,,Terapia manualna z elementami rehabilitacji i ćwiczeniami korekcyjnymi”

 

Zakres działalności specjalistycznej  w Centrum Rozwoju SIgma:

 • Diagnoza i terapia zaburzeń Integracji Sensorycznej
 • Terapia Integracji Sensorycznej ze słuchawkami FORBRAIN®
 • Terapia taktylna
 • Terapia Integracji Sensorycznej z elementami terapii taktylnej
 • Terapia ręki / diagnoza sprawności motoryki małej    
 • Gimnastyka korekcyjna; badanie / ocena postawy ciała
 • Doradztwo wychowawcze, kompleksowe poradnictwo dla rodziców w zakresie pomocy dziecku z trudnościami, treningi wychowawcze
 • Konsultacje dotyczące rozpoznania trudności występujących u dziecka

Kontakt

 • tel. (+48) 606 689 397
 • biuro@sigma-centrum.pl

Znajdziesz nas też na

Adres

SIgma - Centrum Rozwoju
ul. Warszawska 41 96-500 Sochaczew