Cennik

Udostępnij

Cennik usług SIgma Centrum Rozwoju ważny od

 

Zajęcia indywidualne:

Integracja sensoryczna

45 min. / zł

Integracja sensoryczna + FORBRAIN (słuchawki do stymulacji słuchowej)                                                      

45 min. /  zł
Integracja sensoryczna + terapia taktylna 45 min. /  zł

Terapia taktylna

30 min. /  zł

45 min. /  zł

Terapia ręki 45 min. /  zł

Terapia pedagogiczna

45 min. /  zł
Pedagog specjalny 45 min. /  zł
Terapia pedagogiczna / Terapia ręki / pedagog specjalny + FORBRAIN (słuchawki do stymulacji słuchowej) 45 min. /  zł
Psycholog 45 min. /  zł
Trening EEG Biofeedback 45 min. /  zł
Pomoc w lekcjach / korepetycje język polski 45 min. /  zł

Rehabilitacja dla dzieci metodą NDT - Bobath Baby

45 min. /  zł

Rehabilitacja metodą PNF

45 min. /  zł
Gimnastyka korekcyjna 45 min. /  zł

Opracowanie indywidualnego zestawu ćwiczeń korekcyjnych do domu + instruktaż

30 min. /  zł        

 

Zajęcia grupowe:                                            

Trening umiejętności społecznych TUS 45 min. /  zł
Gimnastyka korekcyjna                 45 min. /  zł
Usprawnianie psychoruchowe dzieci 5-7 letnich   45 min. /  zł
Terapia ręki 45 min. /  zł


Diagnozy:

 

Konsultacja wstępna:                             

Wywiad, obserwacja, zabawa kierunkowana - rozpoznanie przyczyn trudności dziecka + wskazówki co do dalszego postępowania

50 - 60 min. /  zł

   
Integracja Sensoryczna (SI):  
Badanie (wywiad, obserwacja dziecka w swobodnej zabawie, Obserwacja kliniczna, Testy) + omówienie + dokument w wersji pisemnej 3 lub 4 x 45 min./  zł
Badanie j.w. + omówienie + Program domowy (wskazówki do postępowania z dzieckiem w domu w odniesieniu do stwierdzonych trudności) 3 lub 4 x 45 min./  zł
Badanie kontrolne SI (rediagnoza) po 6-12 miesiącach 2 lub 3 x 45 min./  zł

                                                                                                              

Integracji Bilateralnej:  
Badanie + program indywidualnych ćwiczeń na 1-2 miesiące + instruktaż  zł
Badanie kontrolne + program ćwiczeń na 1-2 miesiące + instruktaż  zł

                                                                                                             

Trening Słuchowy Johansen IAS:  
Diagnoza pełna   zł
Diagnoza uproszczona  zł
Diagnoza kontrolna powtarzana co 6-8 tygodni  zł
Płyty z muzyką standardową  zł
Płyta z muzyką indywidualną  zł

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Badanie/Ocena postawy ciała:                        45 min. /  zł

 

Opracowanie opinii o przebytej terapii i funkcjonowaniu dziecka   zł
Wystawienie zaświadczenia potwierdzającego korzystanie z terapii   zł

 

UWAGA:

Płatności są dokonywane za cały miesiąc z góry w siedzibie Centrum lub przelewem na konto Centrum do 10. dnia każdego miesiąca.

Dokonując wpłaty na konto, konieczny jest dopisek o rodzaju usługi, np.: diagnoza SI, terapia SI, psycholog, terapia pedagogiczna, itp.

Łączna cena terapii za miesiąc odpowiada ilości zaplanowanych godzin z wybranym specjalistą.

Zapisując na zajęcia drugie dziecko lub jedno dziecko na kilka terapii przysługuje rabat ustalany indywidualnie.

Na życzenie rodzica wystawiamy faktury.

 

* Więcej informacji zawiera Regulamin Centrum SIgma.

Powyższe informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Kontakt

  • tel. (+48) 606 689 397
  • biuro@sigma-centrum.pl

Znajdziesz nas też na

Adres

SIgma - Centrum Rozwoju
ul. Warszawska 41 96-500 Sochaczew