RODO monitoring

Udostępnij

Szanowni Państwo

Od 25 maja 2018 roku jako Administrator Państwa danych osobowych odpowiadamy za ich wykorzystanie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), którego celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE.

W związku z powyższym informujemy, iż budynek i teren użytkowany przez SIGMA Centrum Rozwoju Katarzyna FIGAT przy ulicy Długiej 9c w Sochaczewie objęty jest, całodobowym monitoringiem wizyjnym Przetwarzanie Państwa danych osobowych w postaci wizerunku odbywa się z poszanowaniem przepisów i zasad wskazanych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane te przetwarzane będą ze względu na prawnie uzasadniony interes, którym jest konieczność zapewnienia ochrony mienia oraz bezpieczeństwa na terenie użytkowanym przez SIGMA Centrum Rozwoju Katarzyna FIGAT.

W świetle powyższego informujemy Państwa, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest SIGMA Centrum Rozwoju Katarzyna FIGAT z siedzibą przy ulicy Kozubowskiego 57 w Sochaczewie i miejscem wykonywania działalności przy ulicy Długiej 9c w Sochaczewie.

2. Osobą kontaktową we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest Katarzyna FIGAT.

3. Dane osobowe w postaci wizerunku osoby zarejestrowane przez kamery monitoringu wizyjnego będą przetwarzane przez Administratora w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów odnoszących się do konieczności zapewnienia ochrony mienia oraz bezpieczeństwa na terenie użytkowanym przez Administratora.

4. Administrator może przekazywać dane osobowe podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, w tym wykonawcom usług ochrony mienia, kancelariom prawnym, biurom rachunkowo – księgowym.

5. Dane osobowe w postaci wizerunku będą przechowywane przez okres 1 miesiąca, chyba, że zostaną przekazane w ramach toczącego się postępowania upoważnionym do tego organom.

6. Z ograniczeniami wskazanymi w RODO, każdemu przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wjazdu i poruszania się po terenie użytkowanym przez Administratora.

 


Zobacz także:

Regulamin Centrum SIgma RODO


Kontakt

  • tel. (+48) 606 689 397
  • biuro@sigma-centrum.pl

Znajdziesz nas też na

Adres

SIgma - Centrum Rozwoju
ul. Warszawska 41 96-500 Sochaczew